MENU

論文

Genome-wide association study of idiopathic hypersomnia in a Japanese population

著者

Kotomi Tanida, Mihoko Shimada, Sei-Soon Khor, Hiromi Toyoda, Kayoko Kato, Nozomu Kotorii, Tatayu Kotorii, Yu Ariyoshi, Takao Kato, Hiroshi Hiejima, Motohiro Ozone, Naohisa Uchimura, Azusa Ikegami, Kazuhiro Kume, Takashi Kanbayashi, Aya Imanishi, Yuichi Tkami, Naoto Yamada, Masako Okawa, Naoto Omata, Hideaki Kondo, Tohru Kodama, Yuichi Inoue, Kazuo Mishima, Makoto Honda, Katsushi Tokunaga, Taku Miyagawa

雑誌名
Sleep and Biological Rhythms
DOI
詳しくはこちら