MENU

論文

The herbal medicines Inchinkoto and Saireito improved hepatic fibrosis via aquaporin 9 in the liver of a rat bile duct ligation model

著者

Anoki Hashizume,Ryusuke Shin, Jun Akiba, Naoki Sotogaku, Kimio Asagiri, Shigeki Hikida, Suguru Fukahori, Shinji Ishii, Nobuyuki Saikusa, Yoshinori Koga, Hideaki Egami, Yoshiaki Tanaka, Akinori Nishi, Minoru Yagi

雑誌名
Pediatr Surg Int
DOI
詳しくはこちら