MENU

論文

Prevalence of autism spectrum disorder and autistic traits in children with anorexia nervosa and avoidant / restrictive food intake disorder

著者

Takeshi Inoue, Ryoko Otani, Toshiyuki Iguchi, Ryuta Ishii, Soh Uchida, Ayumi Okada, Shinji Kitayama, Kenshi Koyanagi, Yuki Suzuki, Yuichi Suzuki, Yoshino Sumi, Shizuo Takamiya, Yasuko Tsurumaru, Shinichiro Nagamitsu, Yoshimitsu Fukai, Chikako Fujii, Michiko Matsuoka, Junpei Iwanami, Akio Wakabayashi, Ryoichi Sakuta

雑誌名
Biopsychosoc Med. 2021 May 17; 15 (1): 9.
DOI
詳しくはこちら