MENU

論文

Intravenous perampanel as an alternative to the oral formulations in Japanese patients with epilepsy

著者

Ryosuke Hanaya, Yuichi Kubota, Masahiro Mizobuchi, Koji Iida, Tomonori Ono, Hiromichi Motooka, Naoki Nakano, Ayataka Fujimoto, Masaki Iwasaki, Masafumi Fukuda, Akihiko Kondo, Katsuhisa Uruno, Shintaro Yamamuro, Kohei Yamaguchi, Kisaki Onishi, Leock Y Ngo, Yushi Inoue

雑誌名
Epilepsia Open
DOI
詳しくはこちら